هدف اصلی در این سامانه حمایت و ارتقاء از صنعت و اقتصاد کشور می باشد و به عنوان یک سامانه کامل بدنبال ایجاد چرخه کامل از تولید تا مصرف بشرح ذیل می باشد :
  1. ثبت و اعتبار سنجی و معرفی محصولات تولیدی از محل اصلی تولید و امکان افزودن وقیمت گذاری رقابتی فرآیند جلوگیری از انحصاری کردن تولید .
  2. معرفی مناسب و به موقع محصولات به مصرف کنندگان واقعی عمده و مصرف کننده واقعی درب منزل .
  3. امکان دریافت قیمت واقعی محصول برای تولید کننده و حذف واسطه ها و دلالان و محتکران که نقش عمده ای در افزایش قیمت ها دارند .
  4. بیمه نمودن روند خرید و عرضه کالا از محل تولید تا درب انبار و منزل .
  5. بکارگیری سیستم منظم حمل و نقل باکمک پست جمهوری اسلامی ایران و سیستم حمل و نقل عمده زمینی ،ریلی و هوایی و در صورت صدور کالای دریایی .
  6. حمایت از کارگران که در مراحلی مازاد شناخته می شود و امکانات اشتغال آنان در سایر تولیدی ها .
  7. ایجاد باشگاه مشتریان برای کارکنان و کارگران سازمان ها و عموم ملت که در صورت عضویت و بکارگیری خدمات سامانه از تخفیفات و امکانات بیشتر برخوردار می شود و در صورت نیاز حمایت از اقشار آسیب پذیر در رساندن اقلام ضروری به درب منزل از طریق پست از تولیدکنندگان مایحتاج انجام می پذیرد .
البته روند اجرای پروزه با برنامه ریزی 5 ساله طراحی گردیده است

همکاران ما

Powered by WebArena