سیستمهای اطلاعاتی مدیران اجرایی

  • بهروز نقویان
  • 14 فروردین 1398
سیستمهای اطلاعاتی مدیران اجرایی

یک سیستم اطلاعاتی مدیران اجرایی، یک سیستم اطلاعاتی مدیریت بسیار تعاملی است که دارای ویژگیهای سیستمهای پشتیبان تصمیم و دیگر ابزار های هوش مصنوعی است تا به مدیران این توانایی را بدهد که مشکلات و فرصتهای محیطی موجود را شناسایی کنند. این سیستمها به مدیران این امکان را می دهند تا اطلاعات را به اشکال مختلف و دلخواه ببینند تا هر چه بهتر آن را درک کنند. همچنین همانند سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری سیستمهای مدیریت اجرایی ابزار هایی را برای تحلیل بیشتر و اتخاذ استراتژیهایی برای حل مسائل و یا بهره گیری از فرصتهای پیش آمده در اختیار مدیران قرار می دهند.  در مورد این سیستمها این نکته قابل ذکر است که نه تنها  اطلاعات و داده های درون سازمانی بلکه داده های برون سازمانی را نیز مورد تحلیل قرار می دهند.

هر سیستم اطلاعاتی مدیران اجرایی باید دارای ویژگیهای زیر باشد:
•    قابلیت بزرگنمایی جزئیات: از دید گزارش دهی یک سیستم اطلاعاتی مدیران اجرایی ابتدا به شما یک شمای کلی از آنچه مورد در خواست شماست ارائه می کند و سپس شما قادر خواهید بود هر قسمت از آن را به دلخواه انتخاب کرده و جزئیات بیشتری از آن را ببینید و این کار را در مورد جزئیات نیز می توانید انجام دهید.

•    شناسایی افرادی که مسئول اطلاعات مورد نظر هستند: سیستمهای اطلاعاتی مدیران اجرایی افراد مسئول در مورد اطلاعات مورد در خواست را معرفی می کنند. برای مثال ممکن است شما در مورد اطلاعاتی که به جزئیات آن پرداخته اید خواهان آن باشید که جزئیات بیشتری را ببینید. در این مورد سیستم به شما فرد مسئول در مورد این اطلاعات را معرفی می کند.

•    استفاده از ابزار های پشتیبان تصمیم گیری و هوش مصنوعی: یک سیستم اطلاعاتی مدیران اجرایی دارای ابزار های زیادی در زمینه پشتیبانی تصمیم گیری و هوش مصنوعی است. سیستم به کمک این ابزار ها می تواند دلیل مشکلات را شناسایی کرده و راههایی را برای حل آنها و بهره گیری از فرصتهای محیطی ارائه کند. برای مثال با انجام تحلیل های " چه -  اگر " سیستم قادر خواهد بود تاثیر حوادث آینده را شناسایی کند

همکاران ما

Powered by WebArena