فیله خشک

سردست گوساله ایرانی ران گوساله ایرانی قلوگاه گوساله درجه ۱ قلوگاه گوساله ۲ فیله گوساله راسته گوساله زبان گوساله قلم گوساله اقلام گوشت گوسفندی ران گوسفندی بره منجمد کفدست گوسفندی قلوگاه گوسفندی درجه۱ قلوگاه گوسفندی درجه ۲ گردن گوسفندی راسته گوسفندی اقلام قطعه بندی مرغ شنسیل منجمد بدون چربی بازو با پوست اقلام فوق به صورت منجمد میباشدتمامی محصولات بصورت عمده توزیع می گردد جهت ثبت سفارشات خود و آخرین قیمت به تلگرام این شماره مراجعه فرمائید09913094261

0 تومان
وزن: 0
طول: 0
عرض: 0
ارتفاع: 0

همکاران ما

Powered by WebArena